Komplexní řešení


S pecializujeme se na provádění železobetonových monolitických konstrukcí a činnost v oblasti dodávky staveb.


Prověřená kvalita


S polečnost BETWORK s.r.o. prochází testem certifikátu ISO-9002, který je dokladem o dodržování standardizovaných norem.


Spokojení zákazníci


N avázali jsme na tradici, kterou v roce 1991 zahájila společnost EUCON s.r.o., o čemž svědčí seznam provedených prací v našich referencích.


Vedení společnosti

Technické vedení staveb

Hlavní účetní

Fakturace